Хірургія прискореного одужання - термін, що позначає мультимодальну стратегію ведення хворих, яка спрямована на оптимізацію кожної стадії періоперативного ведення і включає інформацію про процес підготовки до хірургічного втручання, підтримку електролітної рівноваги, уникнення нудоти після проведення операції, правильне знеболення і визначення правильних критеріїв виписки хворого зі стаціонарного закладу.

Виникнення поняття

Наслідком пошуку способів хірургічного лікування хворих з мінімізацією можливих ризиків, пов'язаних з операцією, стало поняття "Fast Track Surgery" (тобто "швидкий шлях в хірургії", що вказує на прискорення всіх стадій лікування). Вибір способів знеболювання, мінімально інвазивних методів хірургічного лікування, способів правильного контролю болю, а також інтенсивного відновлення після операції (в т. ч. прискорення моменту мобілізації і перорального харчування) в Fast Track Surgery дозволяють зменшити вираженість порушень функцій органів і відчутно скоротити час повної реабілітації . Найбільшою мірою основам Fast Track Surgery відповідають лапароскопія і ендоскопія. Інтерес до цієї програми протягом останніх років значно зростає в наступних галузях медицини:

  • абдомінальна хірургія;
  • гінекологія;
  • онкологія;
  • урологія.

Сучасна хірургія прискореного одужання

Сьогодні Fast Track Surgery (FTS) визначають як хірургію прискореного відновлення після операції. Вона заснована на мінімізації травматичних наслідків хірургічного втручання і зменшенні ризику ймовірних ускладнень. Ці принципи були базовими в кінці 20-го століття в усьому світі, проте програму FTS почали сприймати як новий напрямок хірургії, що передбачає навіть перегляд безлічі класичних стандартів. Її методи можна використовувати з метою оптимізації кожної стадії періоперативного ведення.

На початку 21-го століття хірургія прискореного одужання почала ефективно використовуватися в загальній хірургічній практиці, ортопедії, кардіохірургії, онкологічній хірургії, гінекології, що дозволило зменшити термін перебування пацієнтів у стаціонарі в разі неускладненого перебігу післяопераційного періоду до 1-4 днів. Програма "Хірургія прискореного одужання" складається з 18-и пунктів, головний з яких - використання епідуральної анестезії, малоінвазивних хірургічних методів та інтенсивної реабілітації після операції. Ці заходи дозволили досягти стабільного зменшення стресових реакцій організму.