Найпоширенішою патологією людини, що вимагає оперативного лікування, є грижі передньої черевної стінки, захворюваність на які становить до 50 хворих на 10 тис. населення, з них пахові грижі складають більше 66%.

Хірургія пахових гриж має більш ніж 100 річну історію. Розвиток сучасної герніології йде шляхом збільшення кількості надійних способів пластики пахового каналу зі зменшенням травматичних методик і економічних витрат на лікування. Всім цим критеріям відповідають лапароскопічна герніопластика і відкрита операція Ліхтенштейну. На жаль, ці методики, що широко застосовуються в більшості хірургічних клінік, мають свої недоліки. Пластика задньої стінки за Ліхтенштейном супроводжується косметичним дефектом, а маніпуляція на елементах сім'яного канатика в деяких випадках призводить до небажаних наслідків. Малотравматична трансабдомінальна технологія відеолапароскопічних втручань вимагає значних фінансових вливань.

Технологія зварювання країв очеревини над сітчастим імплантом

Свармед ЕК-300М Поліпшити результати хірургічного лікування хворих з паховими грижами можна шляхом розробки і впровадження в практику нового способу закриття країв очеревини над сітчастим імплантом з використанням апарату «Свармед ЕК-300М» при виконанні лапароскопічних герніопластик. Спосіб електрозварювання м'яких тканин було запропоновано Інститутом електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України. Ідея розробки належить академіку Борису Патону . Отримання позитивних результатів електрозварювальних технологій в експериментах на тваринах (свинях) і вилучених органах людини, послужило підставою для видання Міністерством охорони здоров'я України свідоцтва про державну реєстрацію застосування зварювального обладнання в медичній практиці на 2001-2004, 2005-2010 і 2011-2015 роки (№ 9613/2010).

Сертифікат ISO13485 Сертифікат EK300M З 2008 року почалося серійне виробництво відповідного обладнання, відоме як комплект ЕК-300М1 - в Лубнах (Полтавська обл.), яке триває і досі. Зараз оснащено близько 500 операційних в різних медичних установах по всій Україні. Після введення в дію постанови Кабінету Міністрів України №753 від 02.10.2013, технологія знайшла перевтілення в апараті ЕК-300М «СВАРМЕД», який один з перших в своїй галузі отримав національний знак якості і сертифікат відповідності технічним регламентам встановленого зразка.

Для закриття грижового дефекту використовуємо сітчастий поліпропіленовий імплант в 3D форматі, який не вимагає фіксації.

Схематично процес зварювання складається з наступних дій:

  • шари очеревини, що сполучаються, стикаються один з одним;
  • далі хірург стискає зварювану ділянку очеревини електродами зварювального інструменту і включає джерело струму;
  • після виконання програми управління процесом зварювання і відключення енергії, захоплена тканина звільняється, а процес повторюється до повного закриття рани.

Утворення зварного з'єднання базується на ефекті електротермічної денатурації білкових молекул. При впливі електроструму невисокої напруги частково руйнуються клітинні мембрани, в результаті чого виділяється білкова рідина. За рахунок коагуляції (згортання) білка тканини злипаються - «зварюються». Через деякий час морфологічна структура очеревини відновлюється, тому рубця в звичному розумінні цього слова не залишається.
Щоб відновлення проходило швидко і не несло ускладнень, теплове вкладення має бути мінімальним, але достатнім для утворення з'єднання. У зв'язку з цим вимоги до управління процесом зварювання значно підвищуються. Для спрощення завдання хірурга в управлінні процесом зварювання створена система автоматичного управління. Температура в зоні зварювання - 60-70 ° C.

Статистика

Патент На даний момент прооперовано 38 хворих. З косими паховими грижами - 20, прямими - 18. Чоловіків - 34, жінок - 4. Вік коливався від 24 до 72 років. Інтраопераційних ускладнень не було. Середня тривалість операцій була 55 +/- 5 хвилин. Середній ліжко-день 1,5 + 0,5 доби. Вважаємо за можливе відпускати хворого додому в день операції. Невралгій після операції не спостерігалося. В 1 випадку (2,63%) була гематома в підшкірній клітковині в проекції сім'яного канатика. Як в ранньому, так і пізньому післяопераційному періоді ускладнень з боку сім'яного канатика і яєчка не виявлено. Терміни спостереження за хворими від 6 місяців до 3-х років. Рецидивів захворювання не виявили. Ультразвукове обстеження оперованих хворих в терміни від 1 до 3-х років після зварювання очеревини не виявило дефектів в зоні зварювання і патологічної рідини в оболонках яєчка з боку операції і змін його розмірів в порівнянні з контралатерального боку. Показання та протипоказання для введеної нами технології з використанням електрозварювання очеревини залишаються ті ж, що вже визначені для лапароскопічних герніопластик.

Використання запропонованого способу лапароскопічної герніопластики спрощує техніку оперативного втручання і скорочує час виконання, підвищує безпеку, зменшує кількість інтраопераційних та післяопераційних ускладнень. На цю методику отримано патент.